Wie- en wat- haalt u in huis?
1. U werkt met ervaren mensen.
5. U bent in ‘onpartijdige’ handen.
De medewerkers van STREEFLAND & COENEN hebben jarenlange ervaring, opgedaan bij uiteenlopende organisaties. We hebben in de meeste gevallen dan ook aan een half woord genoeg. Dat werkt plezierig en –vooral – efficiënt.
STREEFLAND & COENEN is op geen enkele manier verbonden met andere bedrijven. Dat betekent dat we u als onpartijdig intermediair kunnen adviseren als de aanschaf van specifieke producten of de inschakeling van speciale diensten vereist is.
2. U krijgt persoonlijk maatwerk.
6. U krijgt een betrokken aanpak.
Geen organisatie is gelijk. Dat vereist een individuele en persoonlijke aanpak die is afgestemd op uw bedrijfssituatie. STREEFLAND & COENEN zoekt de aanpak waarbij uw organisatie volledig tot zijn recht komt.
Onze opdrachtgevers vinden betrokkenheid een karakteristiek kenmerk van ons bureau. Die eigenschap heeft alles te maken met het willen en kunnen nemen van verantwoordelijkheden. U en wij dragen, ieder vanuit onze eigen specialisatie, verantwoordelijkheid om samen de eindstreep te halen en daarbij optimaal resultaat te boeken.
3. U weet precies waaraan u toe bent.
7. U werkt vandaag aan de toekomst.
Voordat we aan het werk gaan, maken wij duidelijke afspraken met u over doelen en taakverdelingen. Ook budgetten en planningen zijn zaken waarover geen onduidelijkheid mag bestaan. U weet dus exact waar u aan toe bent. Voor, tijdens en na de rit.
STREEFLAND & COENEN onderscheidt zich door het planmatig verbeteren van bedrijfsprocessen. Dat betekent dat we, samen met u, een plan van aanpak opstellen dat is gebaseerd op uw bedrijfsdoelstellingen voor de komende jaren. Ons werk richt zich op de toekomst en daarmee op de continuïteit van uw organisatie.
4. U bespaart werk en overwerk.
8. U profiteert van een compact én compleet bureau.
Het onderhouden van ‘kwaliteit’ zal u, als de zaken eenmaal lopen, weinig extra tijd kosten. Het invoeren van structurele verbeteringen is een ander verhaal. Bovendien ontbreekt het vaak aan specifieke kennis, met alle zorgen van dien. Met STREEFLAND & COENEN kunt u zich die zorgen besparen.
STREEFLAND & COENEN kenmerkt zich door korte lijnen en een lage overhead. De compactheid van ons bureau brengt verder slagvaardigheid en flexibiliteit met zich mee. Bovendien – nog een voordeel – zijn wij toegerust voor alle aspecten van het verbeteringsproces. Zo hebt u alle relevante diensten op een adres: diagnose, advies en uitvoering.
Hoe werken wij voor u?
Voor het uitvoeren van een opdracht volgen we een vast traject. Er zijn vier fasen te onderscheiden. Deze komen neer op:
1. De briefing waarin u inzicht geeft in uw situatie, de mogelijke knelpunten, uw lijst van eisen en wensen. Op basis daarvan vormen wij ons een beeld. We formuleren een voorlopige doelstelling. Belangrijk is dat in deze fase duidelijkheid ontstaat over de volgende stap: de samenwerking. In dit stadium, anders gezegd, blijkt dus ook of we tot overeenstemming komen, of en hoe we met elkaar in zee gaan.
3. Zo snel mogelijk vervolgen we ons werk met de uitvoering van het project. Een deel daarvan bestaat uit verder onderzoek. Op basis van de resultaten bouwen we aan de gewenste verbeteringen. Tussentijdse evaluaties worden gebruikt om mensen en processen aan te sturen op weg naar de vastgestelde doelen.
2. Als die intentie aanwezig is, vindt een onderzoek binnen uw organisatie plaats. Daarmee zijn meestal enkele dagen gemoeid. We inventariseren de bestaande situatie, registreren knelpunten, rapporteren onze bevindingen en presenteren u een plan van aanpak. Daarnaast geven we u inzicht in de kosten en baten van onze inspanningen. Op basis van een begroting kunnen er keuzes worden gemaakt over de werkwijze.
4. Als de uitvoering is afgerond, volgt de nazorg. Om u optimaal te laten profiteren van verbeteringen hebben we een ‘service-contract’ ontwikkeld, waarmee onze kennis en ervaring op een praktische manier tot uw beschikking blijven.